Jognyilatkozat

A Soltec Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Soltec Kft.) weboldalainak megtekintésével Ön elfogadja a Soltec Kft. által ezen az oldalon meghatározott feltételeket. Kérjük, hogy ne nyissa meg weboldalainkat, ha ezekkel a feltételekkel nem ért egyet.

Szerzői jog

A Soltec Kft. weboldalainak tartalma szerzői jogvédelem alá tartozik. Tilos a Soltec Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül a tartalom egészét vagy egyes részeit bármely formában átruházni, terjeszteni, reprodukálni vagy a saját személyes használatot meghaladó mértékben tárolni vagy kinyomtatni.

Információk

A weboldalakon megjelenő valamennyi információ, adat, feltétel, meghatározás vagy leírás kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek felhasználása a felhasználó saját felelősségére történik.

A Soltec Kft. nem tartozik felelősséggel azon károkért, melyek

a weboldalak használatával kapcsolatosak,a weboldalak használatából, használatra képtelen állapotából származnak, a weboldalak nem megfelelő működéséből, hiányosságából, hibájából, üzemzavarból, vírusból vagy vonalhibából keletkeznek.

Más által rendelkezésre bocsátott anyagok

A Soltec Kft.-t nem terheli felelősség olyan, harmadik személy által létrehozott vagy közzé tett anyagokért, információkért, amelyek a Soltec Kft. weboldalaihoz kapcsolódnak.

Személyes adatok védelme

Azzal, hogy Ön a Soltec Kft. részére bármely személyes adatát elküldi, hozzájárul ahhoz, hogy azokat a Soltec Kft. nyilvántartsa, kezelje.

A Soltec Kft. kijelenti, hogy az Ön által az Interneten keresztül megadott személyes jellegű adatokat ugyanolyan védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésre bocsátott adatokat. A Soltec Kft. kijelenti, hogy a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, rendelkezéseit maradéktalanul megtartva kezel. A Soltec Kft. az Ön által megadott adatok közül az Ön személyére, adataira, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi adatot, információt, megoldást titokként kezeli.

Soltec Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.